skip to Main Content
      +387 33 476 400 info@medimpex.ba

Medimpex d.o.o. vam nudi sveobuhvatne špediterske usluge. Naš stručni tim je specijaliziran za posredovanje u izradi carinske dokumentacije, poznavanje važećih zakonskih propisa iz oblasti carinske politike te pripreme dokumentacije za potrebe uvoznih, izvoznih carinskih postupaka i tranzita robe.

Pružamo usluge špedicije u međunarodnoj, unutrašnjoj i vanjskoj trgovini, domaćim i inostranim partnerima.
Usluge u području carinskog posredovanja:

  • carinsko posredovanje u provedbi carinskih postupaka (uvoz, izvoz, tranzit)
  • carinsko savjetovanje,
  • prisustvovanje pri carinskim pregledima,
  • prisustvovanje pri veterinarskim, sanitarno – tržišnim pregledima,
  • neizravno i izravno zastupanje u carinskim postupcima (postupak 40).

Adresa:
Reljevska 1a,
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel.: + 387 61 157 254
e-mail: amirmedimpex@gmail.com,

Back To Top