skip to Main Content
      +387 33 476 400 info@medimpex.ba

Medimpex d.o.o. Sarajevo je kompanija sa dugogodišnjom tradicijom u veleprometu lijekova i medicinskih sredstava na tržištu Bosne i Hercegovine. Osnovana je 1989. godine kao prva privatna veledrogerija za promet farmaceutskih, hemijskih proizvoda i medicinske opreme u bivšoj Jugoslaviji.

Intenzivniji razvoj i rast Medimpex d.o.o. Sarajevo je usporen ratnim dejstvima na području Bosne i Hercegovine, u periodu od 1992-1995 godine. Završetkom rata ponovo je došlo do intenzivnijeg razvoja i rasta kompanije, na način da se u narednih deset godina, intezivno razvijala veledrogerijska distributivno/prodajna mreža, otvoreno carinsko skladište, špediterski servis, proizvodnja čajeva, a 2013. je otvorena sestrinska kompanije Amsal koja se bavi proizvodnjom farmaceutskih proizvoda.

Kompanija raspolaž sa velikim skladišnim kapacitetima koji su prilagođeni našem poslovanju i uz odlično razvijenu distributivnu mrežu omogućavaju da svakodnevno zadovoljimo sve potrebe naših partnera na tržištu Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. 

Naše proizvode možete naći u apotekama, specijalizovanim radnjama, drogerijama i tržnim lancima, kao i putem internet prodaje. Pored ovoga, kompanija posjeduje i međunarodni ISO 9001 certifikat, kao garant usklađenosti našeg sistema sa najvišim standardima poslovanja.

Medimpex d.o.o. Sarajevo se isprofilirao u jednu od vodećih veledrogerija u BiH koja se bavi nabavkom, skladištenjem i distribucija lijekova i medicinske opreme, te istraživanjem tržišta, registracijom lijekova i proizvodnjom.

Back To Top