Na zemljišnoj parceli ukupne površine 3.842 m²  izgrađen je poslovno-skladišni objekat i objekat Carinskog skladišta.

Skladišni objekat površine sadrži:

  1. prostor za skladištenje i veleprodaju lijekova,
  2. prostor za administrativne poslove firme,
  3. prometna površina oko zgrade,
  4. parking prostor

Carinsko skladište 754 m²
Carinsko skladište zadovoljava visoke europske standarde skladištenja lijekova. Kontinuirano praćenje temperature i vlage, hladne komore za smještaj robe na +2°C do +8°C.
Proizvodi u skladištu smješteni su prema traženim uvjetima pohranjivanja i frekvenciji izlaza.

Skladište
Skladištenje i čuvanje uskladištenih lijekova vrši se u skladu dobre skladišne prakse i usvojenim procedurama.
Skladište zadovoljava standarde skladištenja: rashladni, protiv-požarni i vatro-dojavni sistem kontinuirano praćenje temperature i vlage, hladne komore za smještaj robe na +2°C do +8°C. Proizvodi u skladištu razmješteni su prema traženim uvjetima pohranjivanja i frekvenciji izlaza. Naručeni proizvodi izuzimaju se prema metodi i dostavljaju kupcima.

Transport
Transport lijekova se obavlja  u skladu sa zvaničnim usvojenim  procedurama i uputstvima. Otprema lijekova se vrši  vlastitim vozilima, prema unaprijed utvrđenom rasporedu za pojedina područja, poštujući pri tome „Režim čuvanja lijekova u transportu“.
Medimpex d.o.o. Sarajevo raspolaže vlastitim vozilom zapremine od 2 m³ do 30 m³ tipa hladnjače, uz 20 lakih dostavnih vozila.

IT
U kompaniji je implementiran  poslovni informacioni sistem za vođenje malih i srednjih preduzeća. Izrađen je modularno tako da se svaki modul može koristiti kao samostalna aplikacija, te imamo veleprodaju, maloprodaju, konsignaciju, proizvodnju, finansije, usluge i dr.