Medimpex d.o.o. Sarajevo posluje sa domaćim i stranim dobavljačima i distribuira više od 3.000 različitih artikala. Uz distribuciju, služba nabave ostvaruje vrlo kvalitetnu poslovnu suradnju, pružajući dobavljačima usluge obrade i procjene tržišta, osmišljavanja i provođenja prodajnih akcija, formiranja cijena i praćenja tržišnih kretanja.

Podjela distribucije cjelokupnog asortimana:

  • klasična distribucija
  • ekskluzivna distribucija
  • zastupnički asortiman
  • konsignacija