skip to Main Content
      +387 33 476 400 info@medimpex.ba

KVALITET JE NAŠ CILJ I NAŠA STRATEGIJA ZA BUDUĆNOST!

Medimpex d.o.o Sarajevo ima uspostavljene standardne metode upravljanja ljudskim resursima, kao i procedure kojima su definisani postupci edukacija (stručno usavršavanje i sticanje novih znanja) i treninga (usavršavanje stečenih znanja kroz svakodnevnu primjenu) u organizaciji.

Insistiramo na trajnoj edukaciji svih uposlenih u cilju osposobljavanja za što samostalniji, kreativniji i inovativniji rad, koji će zadovoljiti svakodnevne zahtjeve poslovnih partnera i poslovanja općenito. Duboko smo uvjereni i znamo da je ljudski potencijal jedan od važnijih faktora uspjeha i napretka jer samo pravilno odabrani, motivirani i zadovoljni uposlenici mogu pridonijeti dugoročnom prosperitetu organizacije.

Medimpex d.o.o. Sarajevo posebnu pažnju posvećuje kadru i svi uposleni moraju proći kroz:

  • program obavezne edukacije za sve uposlene,
  • program osnovne edukacije/opšti program edukacije/,
  • program specifične edukacije /program obuke za određeno radno mjesto novo-primljenih
  • specifičnu edukaciju uposlenih.

Zahvaljujući dobroj kadrovskoj strukturi, sastavljenoj od 16 magistara farmacije, 1 doktora stomatologije, 1 doktora medicine, 1 hemičara, 4 ekonomista i deset farmaceutskih tehničara, kao i pravilnoj strategiji uspostavljenoj od strane menadžmenta, organizacija Medimpex d.o.o.Sarajevo  je postala jedna od vodećih organizacija za velepromet lijekova i medicinske opreme u Federaciji BiH, pa i u kompletnoj Bosni i Hercegovini.

Uposleni rade kao jedan tim i krasi ih znanje, kreativnost, odgovornost kao i sposobnost samostalnog djelovanja iz domena opisa svoga posla uz uvažavanje i poštivanje svojih nadređenih i podređenih radnih kolega. Svi daju svoj doprinos za kvalitetu usluga i uspješnost poslovanja organizacije.

uposleni1
uposleni2
uposleni31
Back To Top